Anonimizer | Warunki

Warunki

1. Akceptacja warunków

Korzystając z serwisu hidingnet.com wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, nie możesz korzystać z tego serwisu.

2. Ograniczenia korzystania z serwisu

Zgadzasz się nie używać serwisu w jakimkolwiek z następujących celów:

3. Wyłączenie gwarancji

Ten serwis udostępniany jest w stanie „jak jest” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. hidingnet.com nie gwarantuje, że dany serwis będzie bezpieczny i pracować bez błędów.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że hidingnet.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody: bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikające z działania, w tym za stratę zysku, wartości firmy lub danych.

5. Zmiany

hidingnet.com może zmieniać i uzupełniać warunki korzystania z Serwisu albo jakiekolwiek inne zasady użytkownika w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Wszystkie nowe wersjie i zmiany zostaną opublikowane na stronie hidingnet.com

6. Różne

Ten serwis opiera się na Powszechnej deklaracji praw człowieka wydanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ze ścisłym przestrzeganiem ochrony danych.