Anonimizer | Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Warunki ogólne

hidingnet.com istnieje aby chronić twoją prywatność. hidingnet.com zobowiązuje się chronić twoją prywatność. Żadna informacja о jakichkolwiek użytkownikach tego serwisu nie jest sprzedawana, nie jest przekazywana lub celowo ujawniana w jakikolwiek sposób.

2. Pliki dziennika

hidingnet.com nie przechowuje zapisów dotyczących dostępu do strony. Pliki dziennika będą tworzone tylko w wypadku powstania problemów technicznych i będą natychmiast usunięte jak tylko problemy te zostaną rozwiązane.

3. E-mail

Adresy e-mail, imiona lub jakakolwiek inna prywatna informacja użytkowników kontaktujących się z hidingnet.com zostanie usunięta natychmiast po naszej odpowiedzi. Nie będziemy wykorzystywać tych informacji do niczego innego niż odpowiedzi.

4. Reklama

hidingnet.com pracuje z osobami trzecimi, które dostarczają bannery dla tej strony internetowej. Żeby dowiedzieć się więcej o Polityce prywatności dotyczącej wykorzystywania tych bannerów prosimy odwiedzić ich strony internetowe.